• mail@canova.org.uk

Cato Crane in Wales

wales1Nid yw pellter yn rhwystr o gwbl i dderbynymweliad oddiwrth John Crane.

Distance is not a barrier to having a visit from John Crane.

Croesawn ymholiadau o bob rhan o Ogledd a Chanolbarth Cymru ac ar Sadyrnau fe ddeuwn i weld ein cwsmeriaid yn yr ardaloedd hyn. Bydd ein comisiwn am werthu yn cymharu yn ffafriol gyda’r arwerthwyr lleol.
We welcome enquiries from all regions of North and Mid Wales and most Saturdays are spent visiting clients in those areas. You will find that our commissions for selling compare very favourably with local auctioneers.

Gallwch anfon lluniau o’ch trysorau trwy’r post neu e-bost.
You may also send photographs to us by post or email.

Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod … John Crane
I look forward to meeting you…. John Crane

owainsealfront2_000glyndwrmotionjpeg_000owainsealbck2_000

© 2015 Cato Crane | Developed by Cyberfrog Design Website Design Liverpool
Terms & Conditions | Privacy Policy
Cato Crane Auctioneers, 6 Stanhope Street, Liverpool, L8 5RF
Tel: 0151 709 5559 Fax: 0151 707 2454 Email: info@catocrane.co.uk