0151-709-5559
Bid Live

Not Local?

DEWCH I'N GWELD NI YNG N GHYMRU!

Nid yw pellter yn rhwystr o gwbl i dderbynymweliad oddiwrth John Crane.

Distance is not a barrier to having a visit from John Crane.

Croesawn ymholiadau o bob rhan o Ogledd a Chanolbarth Cymru ac ar Sadyrnau fe ddeuwn i weld ein cwsmeriaid yn yr ardaloedd hyn. Bydd ein comisiwn am werthu yn cymharu yn ffafriol gyda’r arwerthwyr lleol.

We welcome enquiries from all areas in the North West, including Wirral, Cheshire, Shropshire, North Wales and surrounding Counties. Most Saturdays are spent visiting clients in those areas. You will find that our commissions for selling compare very favourably with local auctioneers.

Gallwch anfon lluniau o’ch trysorau trwy’r post neu e-bost.

You may also send photographs to us by post or email.

Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod … John Crane

I look forward to meeting you…. John Crane